ਜਬਰ – ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਜਬਰ – ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
child-sexual-abuse

– sexual assault on two girls
ਜਲਦ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ – ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ