ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਬੋਨਸ ਮਾਮਾ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

motherਆਰਟੀਕਲ 1, ਪੈਰਾ 353, ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ: 232/2016, 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, 800 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਕ ਜਨਮ ਬੋਨਸ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਖ਼ਸਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇੰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪਸ ਦੇ 27/02/2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 39 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਸ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਹੋਣ।
ਇਹ 800 ਯੂਰੋ ਦਾ ਬੋਨਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਏਪੀਐਨ, ਆਸਗੀ ਅਤੇ ਫੌਨਦਾਸੀਓਨੇ ਜੂਲੀਓ ਪੀਚੀਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਇਕ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆੱਰਡਰ ਨੰ: 6019 ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਇੰਪਸ ਕੋਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 800 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੋਨਸ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 39/2017 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ :
– ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ;
– ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ;
– ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, 184/1983 ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ;
– ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 6, ਕਾਨੂੰਨ 184/1983 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਜਾਂ  ਆਰਟੀਕਲ 34, ਕਾਨੂੰਨ 184/1983 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦ ਲਏ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?
27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 39/2017 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਪਸ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ;
– ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ;
– ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇ;
– ਗੈਰਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਅਤੇ 17 ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡੀਕਰੀ ਨੰ: 30/2007 ਤਹਿਤ ਯੂਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਹੋਣ।

ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਨਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ (ਗਰਭ ਧਾਰਨ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ) ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਬੋਨਸ ਲਈ ਇੰਪਸ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2017-4 ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ/ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ/ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ 4 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆੱਨਲਈਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨੋਟ : www.punjabexpress.info ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਤਰਾਨੇਰੀ ਇਨ ਇਤਾਲੀਆਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ