ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ TV

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ