ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ EXCLUSIVE

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ , ਹੁਣ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।  ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ , ਹੁਣ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।  ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।