ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ

ਪੇਡੱਲੇਰ੍ਸ ਕਲੱਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਪੇਡੱਲੇਰ੍ਸ ਕਲੱਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ।