ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਓ ਪਿਆਜ, ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ

onionਪਿਆਜ ਜੀਵਾਣੂਰੋਧੀ, ਤਣਾਅਰੋਧੀ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਮਧੂਮੇਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਥਰੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੂ ਦੀ ਅਚੂਕ ਦਵਾਈ ਹੈ।
– ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਚੂਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕੈਲਿਸਿਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
– ਵਾਲ ਝੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਲੇਪ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੂ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
– ਪਿਆਜ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਿਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਸਤਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਨਿਕ ਹੈ।
– ਕਬਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰੇਸ਼ੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
– ਸਰਦੀ, ਜੁਕਾਮ, ਖਰਾਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਾਜੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਪਥਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਥਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਥਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਕੈਂਸਰ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਫਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੇਟ, ਕੋਲੋਨ, ਬਰੈਸਟ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
– ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 – 5 ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਇਰਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।