ਗਾਈਡ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਮ, 7 ਜੂਨ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) – ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ...